Ets a: Portada > Portada


Notícies

RSS
 • 16/11/2016

  Subvenció Diputació de Tarragona

  Subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament d'actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats, anualitat 2016

  La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 15 de juliol de 2016, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 1.674,35 € per al finançament d'actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i 171,61 € per la recollida d'animals domèstics abandonats, anualitat 2016. La finalitat d'aquesta dotació és el finançament d'actuacions destinades a la reducció de la proliferació del mosquit tigre i la mosca negra i recollida d'animals abandonats.

  [+]

 • 01/09/2016

  Subvenció Diputació de Tarragona

  Subvenció de la Diputació de Tarragona per a programes i activitats culturals, anualitat 2016

  La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 22 de juliol de 2016, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 542,48 € per a programes i activitats culturals, corresponent a l'anualitat 2016.

  [+]

 • 03/03/2016

  Subvenció Diputació de Tarragona

  Subvenció del Pla Especial d'Inversions Municipals 2015 de la Diputació de Tarragona

  La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 24 d'abril de 2015, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 11.972,00 €, dins el Programa del Pla Especial d'Inversions Municipals corresponent a l'anualitat 2015. La finalitat d'aquesta dotació és el finançament de la substitució de lluminàries de l'enllumenat públic.

  [+]

 • 08/02/2016

  Subvenció de la Diputació de Tarragona

  Subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament d'actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà, anualitat 2015

  La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 19 de juny de 2015, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 4.288,53 € per al finançament de despeses per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà, corresponent a l'anualitat 2015.

  [+]

 • 13/01/2016

  Subvenció de la Diputació de Tarragona

  Subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament dels interessos de préstecs, anualitat 2015

  La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 6 de febrer de 2015, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 347,24 € per al finançament d'interessos de préstecs que té concertats l'Ajuntament de Salomó, corresponent a l'anualitat 2015.

  [+]

 • 12/01/2016

  Subvenció Diputació de Tarragona

  Subvenció de la Diputació de Tarragona del programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d'educació de titularitat municipal, curs  2014-2015, anualitat 2015

  La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 18 de desembre de 2015, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 3.867,50 € per al programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal, curs 2014-2015, corresponent a l'anualitat 2015.

  [+]

 • 22/12/2015

  Subvenció Diputació de Tarragona

  Subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament de despeses corrents del PAM 2015

  La Diputació de Tarragona, per acord de Ple de data 29 de maig de 2015, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 58.770,14 € per al finançament de despeses corrents corresponents a l'anualitat 2015.

  [+]

 • 04/12/2015

  Subvenció Diputació de Tarragona

  Subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament d'actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats, anualitat 2015

  La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 19 de juny de 2015, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 2.017,08 € per al finançament d'actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats, anualitat 2015. La finalitat d'aquesta dotació és el finançament d'actuacions destinades a la reducció de la proliferació del mosquit tigre i la mosca negra.

  [+]

 • 12/11/2015

  Subvenció Diputació de Tarragona

  Subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals de titularitat municipal, anualitat 2015.

  La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 19 de juny de 2015, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 3.499,47 € per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals de titularitat municipal, anualitat 2015.

  [+]

 • 15/09/2015

  Subvenció Diputació de Tarragona PAM 2008-2011

  Subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament de l'amortització de préstecs PAM 2008-201

   

  La Diputació de Tarragona, per acord de Ple de  data 29 de maig de 2015, ha acceptat la renúncia de la subvenció concedida al PAM 2008-2011, condicionada a la resolució favorable de la Generalitat en relació al PUOSC, i la concessió de nova subvenció per finançar amortització de préstecs a llarg termini en import total de 73.791,74 €, el qual s'aplicarà a aquesta finalitat.

  [+]


Agenda

RSS


Ajuntament de Salomó , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?