Ets a: Portada > Portada


Notícies

RSS
 • 02/02/2017

  Subvenció Diputació de Tarragona

  Subvenció de la Diputació de Tarragona de caràcter excepcional del Servei d'Assistència Municipal, anualitat 2016

  La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 16 de desembre de 2016, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 14.043,74 € per a l'execució d'actuacions de caràcter excepcional, corresponent a l'anualitat 2016.

  [+]

 • 02/02/2017

  Diputació de Tarragona

  Subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals de titularitat municipal, anualitat 2016

  La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern d'1 de juliol de 2016, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 2.229,02 € per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals de titularitat municipal, anualitat 2016.

  [+]

 • 09/01/2017

  Subvenció Diputació de Tarragona

  Subvenció de la Diputació de Tarragona per inversions en equipaments municipals, anualitat 2016

  La Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern de 22 de juliol de 2016, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 3.390,62 € per inversions en equipaments municipals, corresponent a l'anualitat 2016.

  [+]

 • 03/01/2017

  Diputació de Tarragona

  Subvenció de la Diputació de Tarragona per la gestió i funcionament dels equipaments municipals, anualitat 2016

  La Diputació de Tarragona per acord de la Junta de Govern de 22 de juliol de 2016, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 2.188,91 € per la gestió i funcionament dels equipaments municipals, corresponent a l'anualitat 2016.

  [+]

 • 10/01/2017

  Subvenció Diputació de Tarragona

  Subvenció de la Diputació de Tarragona del programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal, curs 2015-2016, anualitat 2016

  La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 16 de desembre de 2016, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 6.230,00 € per al programa extraordinari de suport als centres del primer cicle d'educació infantil de titularitat municipal, curs 2015-2016, corresponent a l'anualitat 2016.

  [+]

 • 13/01/2017

  Subvenció Diputació de Tarragona

  Subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament de despeses corrents del PAM 2016

  La Diputació de Tarragona, per acord de Ple de data 27 de maig de 2016, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 58.770,13 € per al finançament de despeses corrents corresponents a l'anualitat 2016.

  [+]

 • 02/01/2017

  Subvenció Diputació de Tarragona

  Subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament d'actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà, anualitat 2016

  La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 15 de juliol de 2016, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 3.843,68 € per al finançament de despeses per actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la qualitat de l'aigua de consum humà, corresponent a l'anualitat 2016.

  [+]

 • 28/12/2016

  Subvenció Diputació de Tarragona

  Subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament dels interessos de préstecs, anualitat 2016

  La Diputació de Tarragona, per decret del Diputat delegat dels préstecs a ens locals de data 07/12/2016, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 87,47 € per al finançament d'interessos de préstecs que te concertats l'Ajuntament de Salomó, corresponent a l'anualitat 2016.

  [+]

 • 16/11/2016

  Subvenció Diputació de Tarragona

  Subvenció de la Diputació de Tarragona per al finançament d'actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d'animals domèstics abandonats, anualitat 2016

  La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 15 de juliol de 2016, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 1.674,35 € per al finançament d'actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i 171,61 € per la recollida d'animals domèstics abandonats, anualitat 2016. La finalitat d'aquesta dotació és el finançament d'actuacions destinades a la reducció de la proliferació del mosquit tigre i la mosca negra i recollida d'animals abandonats.

  [+]

 • 01/09/2016

  Subvenció Diputació de Tarragona

  Subvenció de la Diputació de Tarragona per a programes i activitats culturals, anualitat 2016

  La Diputació de Tarragona, per acord de la Junta de Govern de 22 de juliol de 2016, ha atorgat a l'Ajuntament de Salomó una subvenció per import de 542,48 € per a programes i activitats culturals, corresponent a l'anualitat 2016.

  [+]


Agenda

RSS


Ajuntament de Salomó , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?